Auton vertaisvuokrauksen verotus ja vähennykset – näin se toimii

Auton vertaisvuokrauksen verotus ja vähennykset kuuluu pääomaverotuksen piiriin. Pääomatuloja verotetaan progressiivisesti. Pääomaverokanta on 30 % ja verotettavan pääomatulon 30 000 euroa ylittävältä osalta 34 %. Verotettava pääomatulo määräytyy bruttotulon ja siitä tehtävien vähennysten perusteella. Pääomatulosta voidaan vähentää muun muassa tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä aiheutuneet kulut ja tulonhankkimiskorot.

Tilaa koko vuoden tilitysraportit BloxCarilta osoitteesta contact@bloxcar.fi. Koko vuoden tilitysraportista voit helposti kopioida tiedot veroilmoitukseen. Tilitysraporttien luomisessa voi olla viivettä aika ajoin, joten ole ajoissa liikkeellä. BloxCar lähetttää normaalisti vuokratulolaskelman auton omistajalle aina ennen vuokratulojen tilitystä. Koko vuoden tilitysraportin hinta on 9,95 euroa.Verotettava vuokratulo lasketaan vähentämällä vuokrauksen bruttotulosta siihen liittyvät palvelumaksut, tulonhankkimiskulut ja auton poisto. Poiston määrä on 25 prosenttia menojäännöksestä eli auton poistamattomasta hankintahinnasta, josta lasketaan vähennyskelpoinen määrä. Verohallinnon ohjeistuksen mukaan auton hankintamenoa, eli poistoa, ei saa lainkaan vähentää, jos omaisuus ei ole pääasiassa vuokrauskäytössä tai muussa toiminnassa jonka tarkoitus on tulonhankinta. Verohallinto arvioi tapauskohtaisesti omaisuuden pääasiallisen käyttötarkoituksen: onko kyseessä yksityiskäyttö vai tulonhankkimistoiminta. Jäljempänä on oletettu, että auto ei ole pääasiassa vuokrauskäytössä, koska tämä on yleisin tilanne.

Auton yleiskulujen, kuten vakuutusten, vähennyskelpoinen määrä vastaa sitä suhteellista osuutta, jonka auto on ollut vuokrakäytössä. Tämän selvittämiseksi auton käytöstä on pidettävä ajopäiväkirjaa vähintäänkin vuokrauskäytön osalta, jotta saadaan selville autolla kalenterivuoden aikana ajettujen vuokrauskilometrien suhde autolla yhteensä kalenterivuoden aikana ajettuihin kilometreihin. Vuokraukseen suoraan liittyvät kulut, kuten palvelumaksut, ovat kokonaan vähennyskelpoisia. 

Vähennysten perusteena on kulujen arvonlisäverollinen määrä, jos vuokraaja ei ole arvonlisäverovelvollinen vuokraustoiminnasta tai hän ei ole muutoin saanut vähentää arvonlisäveroa kuluista tai poiston perusteena olevasta hankintamenosta. Tuloverotuksessa vähennyksen perusteena on arvonlisäveroton määrä, jos auton omistaja on arvonlisäverovelvollinen vuokraustoiminnasta ja hän tekee vähennyksen arvonlisäverotuksessa.

Esimerkki – henkilö X vuokraa omaa autoa BloxCarin kautta

Henkilö X omistaa auton, jonka hankintahinta on ollut 30.000 EUR sisältäen arvonlisäveron, koska X ei ole ilmoittanut itseään arvonlisäverovelvolliseksi auton vuokraustoiminnasta. Hän alkaa vuokraamaan autoaan BloxCarin kautta. Ensimmäisenä vuotena autolla ajetaan kaikkiaan 28.000 km. Vuokra-ajoa on 6.000 km. Koska auto ei ole pääasiassa tulonhankkimistoiminnassa eli vuokrauskäytössä, X ei voi vähentää auton hankintahintaa verotuksessaan eli hän ei voi tehdä auton hankintahinnasta poistoja.

Autosta on aiheutunut juoksevia kuluja, kuten huolto-, katsastus-, pesukuluja, yhteensä 1 300 euroa sisältäen arvonlisäveron. Tästä vähennyskelpoinen määrä on 6 000 km / 28 000 km x 1.300 € eli 279 €. 

X on saanut autosta vuokratuloja 4 000 euroa. X:ltä perityt palvelumaksut ovat yhteensä 1.200 EUR. Verotettava vuokratulo on 4.000 € – 1.200 € – 1.607 € – 279 € = 914 €. 


Näin tehdään ilmoitus verottajalle auton vertaisvuokrauksesta

Auton vertaisvuokrauksen verotus ja vähennykset on helppo hoitaa OmaVerossa.

X:n tulee ilmoittaa muun omaisuuden vuokratulo veroilmoituksessa (OmaVerossa tai lomakkeella 7L). Veroilmoitukseen tulee ilmoittaa sekä bruttovuokran määrä että kulujen ja poiston vähennyskelpoiset määrät. Poistosta tulee tehdä laskelma veroilmoitukseen, minkä tekeminen onnistuu OmaVerossa tai lomakkeella 7L. 

X on ottanut lainan auton hankintaan ja maksanut lainasta korkoja ao. verovuonna 200 EUR. Hän voi vaatia koroista vuokraustoimintaa vastaavan määrän vähennettäväksi tulonhankkimisvelan korkoina eli 6.000 EUR / 28.000 EUR x 200 EUR eli 43 EUR (OmaVerossa tai lomakkeella 50B).

Siirry verottajan sivulle tästä linkistä.


Arvonlisävelvollisuus auton vertaisvuokrauksessa

Auton vuokraus on arvonlisäverollista silloin, kun toimintaa harjoitetaan liiketoiminnan muodossa ja toiminnasta saadut vuokratulot ylittävät 15 000 euroa vuodessa. Todennäköisesti liiketoiminnan muodossa tapahtuva vuokraus edellyttäisi sitä, että henkilö vuokraisi säännöllisesti useampia autoja. Jos vuokraustoimintaa harjoitetaan arvonlisäverovelvollisena, on vuokraajan rekisteröidyttävä arvonlisäverovelvolliseksi.

Jos vuokraustoiminta on arvonlisäverollista, siihen kohdistuvat kulut ovat vähennyskelpoisia. Siltä osin, kun kulut kohdistuvat myös auton vuokraajan yksityiskäyttöön, vähennysoikeutta ei ole. 

Kulut on jaettava vähennykseen vuokrauskäytön ja vähennykseen oikeuttamattomaan yksityiskäytön osaan jakoperusteella, joka kuvaa parhaiten kulujen jakautumista. Yksi parhaista tavoista on laskea vuokrakäytössä ja yksityiskäytössä ajettujen kilometrien suhde. Esimerkissä suhde on 6 000 : 28 000. 

Auton hankintahinnan tai leasingmaksun sisältämän arvonlisäveron vähennysoikeus tulee arvioida tapauskohtaisesti auton käyttötarkoituksen mukaan. Jos autoa käytetään arvonlisäverollisessa vuokraustoiminnassa myös auton myyntihinnasta on maksettava arvonlisävero siltä osin kun sitä on verollisessa liiketoiminnassa käytetty.

Auton vertaisvuokrauksen verotus ja vähennykset
Auton vertaisvuokrauksen verotus ja vähennykset


Tämä artikkeli on tuotettu yhteistyössä PwC:n kanssa. Artikkelin ovat kirjoittaneet asiantuntijat Juha Laitinen ja Risto Löf.

Lue lisää autojen vertaisvuokrauksesta ja kotimaan matkailusta tästä.

Siirry takaisin käyttämään Blox Car -palvelua.
Takaisin palveluun
Share via
Copy link
Powered by Social Snap